Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Данильченко, О. С. (Луганський національний аграрний університет, 220)
 • Тироа, Валентин Євстафійовіч; Левтеров, Андрій Іванович; Гук, Валерій Іванович; Ковальов, Володимир Іванович (Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, 1985)
 • Андрієнко, Володимир Миколайович; Мічківський, Сергій Миколайович (Донецький національний університет, 2003)
  В учебном пособии рассматриваются вопросы решения прикладных задач с помощью наиболее распространенной в настоящее время среды разработки программного обеспечения Delphi. Приведены основные конструкции языка программирования ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович (Томський державний педагогічний університет, 2004-11)
  Мета дослідження в тому, щоб за допомогою феноменологічного аналізу різних рівнів людської суб'єктивності розкрити первинний досвід, який прихований за такою роботою свідомості, що спотворює її зміст. Цей досвід позначений ...
 • Чуберкис, В. П.; Мічківський, Сергій Миколайович; Вайсруб, Н. В.; Балабанов, А. Н. (Донецький національний університет, 2006)
  В учебном пособии рассмотрены основные теоретические положения операционного исчисления, используемые в теории управления при исследовании динамики элементов динамической системы. Приведены примеры описания и расчета ...
 • Мічківський, Сергій Миколайович; Палкін, І. Г. (Донецький національний університет, 2007)
 • Пархоменко, Людмила Іванівна; Ховяков, Ю. О. (Полтавська державна аграрна академія, 2008)
  Проведено клінічне дослідження та відбір патологічного матеріалу від домашньої пти-ці приватних господарств Луганської облас-ті з використанням стабілізувального сере-довища з ефективною комбінацією антибіо-тиків. Встановлена ...
 • Жмуренко, Надія Володимирівна; Фугель, Ангеліна Моїсеївна (2009)
  У статті розглянуто методику оцінювання професійної діяльності викладача через педагогічну атестацію. Представлено процедуру атестації на основі вивчення, різних моделей професійної компетентності педагогічних працівників, ...
 • Орлова-Курилова, Ольга Володимирівна; Родіонова, Т. О. (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010)
  У статті проаналізовано окремі аспекти визнання еквівалентності освіти, отриманої за кордоном, стосовно української фахової підготовки іноземних громадян, розглянуто деякі проблеми продовження навчання студентами-іноземцями ...
 • Ільіна, Оксана Валеріївна (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», 2010)
  Дисертація присвячена вивченню епізоотичної ситуації щодо поширення парвовірусного ентериту, чуми у собак, у тому числі імунізованих проти цих збудників, із урахуванням сезонності, породного складу і віку, індикації та ...
 • Линник, В. С.; Пархоменко, Людмила Іванівна; Аль Нурі, Ахмед; Панасенко, А. І.; Парченко, В. В.; Каплаушенко, А. Г. (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 2011)
  Синтетические производные 1,2,4 – триазола (морфолиний 2- (5- ( 4 пиридил)- 4- (2 метоксифенил) -1,2,4-триазол-3 илтио ) ацетат и пиперидиний 2- (5- ( пиридил - 4 ил )-1,2,4 – триазол -3-илтио) ацетат обуславливают ...
 • Жмуренко, Надія Володимирівна; Фугель, Ангеліна Моїсеївна (2011)
  У статті представлено напрацьовану систему контролю до якості підготовки молодих спеціалістів через проведення конкурсів "Кращий студент з дисципліни", що сприяють формуванню навчально - пізнавальної активності, інтересу ...
 • Мічківський, Сергій Миколайович; Прігунов, Олексій Володимирович (Одеський політехнічний університет, 2011)
  Розглядається білінгова система як інструмент вирішення задач автоматизації процесу обліку та аналізу реалізації послуг водопостачання й водовідведення. Наведені основні блоки білінгової системи, її функції та властивості, ...
 • Толстих, В. К.; Мічківський, Сергій Миколайович; Кисельова, Л. М. (2012)
  В статье обсуждаются вопросы создания образовательной сети на основе единой регистрационной базы данных (ЕРБД) школьников и абитуриентов. Главное внимание уделяется моделированию ЕРБД как основы такой сети. Представлены ...
 • Андрієнко, Володимир Миколайович; Мічківський, Сергій Миколайович; Смоктій, Кирило Вікторович; Прігунов, Олексій Володимирович; Кирилишен, Ярослав Вікторович; Сімонова, Галина Вячеславівна; Загурська, Марина Миколаївна; Мардар, Ольга Володимирівна; Моісеєнко, Ольга Павлівна; Перчак, Олексій Леонідович; Турчін, Олександр Ігорович (2013)
 • Мічківський, Сергій Миколайович; Шевцова, О. В.; Кирилишен, Ярослав Вікторович (Донецький національний університет, 2013)
  Методические указания содержат основные положения теории принятия решений, требования, предъявляемые к результатам выполнения индивидуальных заданий, инструкции по определению варианта индивидуального задания, варианты ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович (2013)
  В статье раскрывается значение философского таланта для понимания жизненного опыта другого человека и опыта другой культуры. Обосновывается, что основным вопросом философии является вопрос об очевидности. Автор объясняет ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович (2013)
  Экзистенциальная позиция формируется в свободном самоопределении на основе особой интуиции. Женская экзистенциальная позиция фиксируется в современной художественной и философской литературе. Женская экзистенциальная позиция ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович (2013)
  В статье раскрывается онтология художественного образа в истории культуры. Автор показывает различие между современным и античным восприятием образа и намечает путь преодоления недостатков современного восприятия в ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович (2013)
  В статье рассматривается экзистенциальный смысл ожидания. Специфика ожидания определяет восприятие мира. Ожидание может быть двух видов: ожидание чего-либо определенного и ожидание неопределенных возможностей. На основе ...