DSpace Repository

Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Бережна, Юлія Геннадіївна
dc.contributor.author Ніценко, В. С.
dc.contributor.author Сагайдак, М. П.
dc.contributor.author Цуканов, О. Ю.
dc.date.accessioned 2021-04-30T08:35:44Z
dc.date.available 2021-04-30T08:35:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект / Ніценко В. С., Сагайдак М. П., Бережна Ю. Г., Цуканов О. Ю. // Актуальні проблеми інноваційної економіки : наук. журн. – 2018. – № 4. – С. 53-64. uk_UA
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1962
dc.description.abstract Овочівництво виступає важливою ланкою аграрного сектору та продовольчого ринку будь-якої країни. Останні тенденції демонструють постійне зростання світового виробництва овочів, що зумовлено наступними особливостями: процесами глобалізації та глокалізації, приростом населення та нерівномірністю виробництва овочів по країнах. Беззаперечним світовим лідером у виробництві овочевої продукції є Китай, на який приходиться майже 16% ринку. Україна, хоча й є аграрною державою, протягом останніх років залишається чистим імпортером овочів. Недосконалість вітчизняного законодавства та відсутність державної підтримки призвела до диспропорції розвитку галузі овочівництва. Передові країни-виробники овочів зосереджують виробництво в фермерських господарствах та вертикальних компаніях, у той час як в Україні домінантами виступають господарства населення. Частка останніх становить у користуванні земель сільськогосподарського призначення для потреб овочівництва 92,3% при частці у валовому виробництві овочів – 85,9%. За таких умов формування однорідних партій овочевої продукції ускладнено, що негативно вливає на обсяги експорту. Все це актуалізує питання розробки на державному рівні програми та стратегії розвитку галузі овочівництва на перспективу, покращення логістичної інфраструктури, підвищення ефективності використання наявного агроресурсного потенціалу та відновлення привабливості галузі для великих компаній інвесторів з метою зростання іміджу аграрної країни на зовнішніх ринках. uk_UA
dc.publisher Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка uk_UA
dc.subject овочевий ринок uk_UA
dc.subject експорт-імпорт овочів uk_UA
dc.subject ланцюжок овочевого виробництва uk_UA
dc.subject глокалізація uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject соціально-економічні імперативи uk_UA
dc.title Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account