2019 р.

 

Recent Submissions

 • Кіслінська, Аліна Олександрівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
 • Анісімова, В. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні засади інноваційної політики банківських установ, зокрема сутність та специфіку інноваційної політики сучасного банку, розвиток інноваційної політики банківських установ, ...
 • Бондаренко, Т. М. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В роботі розкриваються сутність поняття «мотивація» та «генезис» мотиваційної теорії, основні категорії теорії мотивації трудової діяльності, зарубіжний досвід мотивації праці. Проведено аналіз організаційно-правових аспектів ...
 • Медведєва, М. І. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В роботі розкриваються теоретичні засади підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортних підприємств, зокрема економічна суть і загальна методологія визначення ефективності діяльності транспортних ...
 • Сухіна, Ольга Володимирівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження управління витратами та сучасні тенденції розвитку молочного скотарства. Розкрито сутність та класифікацію витрат на виробництво, визначені особливості формування витрат на ...
 • Мороз, Анна Петрівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління оборотним капіталом підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до визначення поняття та економічної сутності оборотного капіталу, системи управління ...
 • Зорій, Надія Іванівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження сучасного управління формуванням та розподілом прибутку на підприємстві. Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти суті прибутку як економічна категорія та його ролі в ...
 • Золотухіна, Марина Олегівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління оборотними активами підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до уточнення управління відтворенням оборотних активів підприємства. Визначена ...
 • Валковський, Владислав Віталійович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження сучасного управління витратами підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти суті витрат підприємства та їх класифікацію. ...
 • Самойленко, Аліна Олександрівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до уточнення управління конкурентоспроможності підприємства. Визначена ефективність ...
 • Кривонос, Д. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі визначено основні напрями та інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розроблено систему заходів, необхідних для підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах, ...
 • Беспальченко, Світлана Сергіївна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В дипломній роботі розглянуто теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства, процес розробки стратегії, їх правове та інформаційне забезпечення. Запропоновано механізм організації управління стратегією ...
 • Ішмурадов, Шовкат (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ТОВ ТОВ «Грисар-Агро» Новопсковського району Луганської області розглянуто тему «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ». Проаналізовано ...
 • Хмильовська, Тетяна Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі розглянуто питання формування ефективної системи стратегічного планування розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема, розглянуто теоретико-правові основи формування ефективної системи стратегічного ...
 • Харламова, Галина Леонідівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі на прикладі ТОВ «Востоксервістрансгруп» м. Харків розглянуто тему «УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ». Проаналі-зовано фінансово-господарську діяльність ...
 • Ткаченко, Я. О. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління збутовою діяльністю фермерського господарства, узагальнені аспекти збутової діяльності. Проведено аналіз ФГ Богданов В.А та характеристика каналів ...
 • Ткаченко, С. Ю. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні і правові аспекти мотивації праці на підприємстві, зокрема роль мотивації праці у системі менеджменту та особливості індивідуальної і групової мотивації. Здійснена ...
 • Лобова, Людмила Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ПП „Агрокомерциал” Новоайдарського району Луганської області розглянуто тему «Управління персоналом та підвищення продуктивності праці на аграрному підприємстві». За допомогою показників ...
 • Любов, Роман Миколайович (2019)
  У дипломній роботі на прикладі СВК «Україна» Старобільського району Луганської області розглянуто тему «Управління та організація виробництва соняшнику в аграрному підприємстві». За допомогою показників фінансової стійкості, ...
 • Колбина, Т. О. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі СФГ „Агро - Нива” Новоайдарського району Луганської області розглянуто тему «Управління трудовими ресурсами сільськогосподарського підприємства». За допомогою показників фінансової стійкості, ...

View more