Browsing 2019 р. by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Бабаєва, Зульфія (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі СФГ «Крот» Старобільського району Луганської області розглянуто тему «Організація управління молочним скотарством у сільськогосподарському підприємстві». Проаналізовано фінансово-господарську ...
 • Галатенко, Іван Олексійович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В дипломній роботі викладено основні засади формування маркетингової стратегії підприємства, особливості її формування. Досліджено маркетингову діяльність ДП «Хлібокомбінат» Марківського РСТ, проведено аналіз існуючих ...
 • Данічев, А. Ю. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті питання сучасних проблем та принципи вдосконалення мотиваційного механізму підприємства, а також особливості його формування у аграрному підприємстві. Досліджені системи управління ...
 • Коротун, О. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, зокрема принципи формування розвитку системи агромаркетинга, стратегічне планування та оцінка зовнішнього ...
 • Губаренко, Олександр Євгенович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі досліджено теоретичні засади управління маркетинговой інновацієй. Проаналізовано чинники маркетингового середи. Розроблено методику оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських ...
 • Колбина, Т. О. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі СФГ „Агро - Нива” Новоайдарського району Луганської області розглянуто тему «Управління трудовими ресурсами сільськогосподарського підприємства». За допомогою показників фінансової стійкості, ...
 • Єременко, О. І. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства, зокрема узагальнено теоретико-правові аспекти конкурентоспроможності. Проведено аналіз ТОВ «Великоцкое» ...
 • Ільчук, А. О. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні основи розвитку інноваційних процесів, дана оцінка ресурсного потенціалу підприємства та фінансово-економічної діяльності, визначені напрями вдосконалення управління іноваційного ...
 • Патлаха, Наталія Сергіївна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ТОВ „Агропродсервіс” Новопсковського району Луганської області розглянуто тему «Управління витратами аграрного підприємства». За допомогою показників фінансової стійкості, платоспроможності, ...
 • Зелик, В. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні аспекти управління підприємством, функції системи управління та типи організаційних структур управління. Проведено аналіз ФГ «Земля і воля» та розроблені шляхи ...
 • Лобова, Людмила Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ПП „Агрокомерциал” Новоайдарського району Луганської області розглянуто тему «Управління персоналом та підвищення продуктивності праці на аграрному підприємстві». За допомогою показників ...
 • Любов, Роман Миколайович (2019)
  У дипломній роботі на прикладі СВК «Україна» Старобільського району Луганської області розглянуто тему «Управління та організація виробництва соняшнику в аграрному підприємстві». За допомогою показників фінансової стійкості, ...
 • Ішмурадов, Шовкат (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ТОВ ТОВ «Грисар-Агро» Новопсковського району Луганської області розглянуто тему «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ». Проаналізовано ...
 • Харламова, Галина Леонідівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі на прикладі ТОВ «Востоксервістрансгруп» м. Харків розглянуто тему «УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ». Проаналі-зовано фінансово-господарську діяльність ...
 • Ткаченко, С. Ю. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні і правові аспекти мотивації праці на підприємстві, зокрема роль мотивації праці у системі менеджменту та особливості індивідуальної і групової мотивації. Здійснена ...
 • Ткаченко, Я. О. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління збутовою діяльністю фермерського господарства, узагальнені аспекти збутової діяльності. Проведено аналіз ФГ Богданов В.А та характеристика каналів ...
 • Хмильовська, Тетяна Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі розглянуто питання формування ефективної системи стратегічного планування розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема, розглянуто теоретико-правові основи формування ефективної системи стратегічного ...
 • Зорій, Надія Іванівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження сучасного управління формуванням та розподілом прибутку на підприємстві. Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти суті прибутку як економічна категорія та його ролі в ...
 • Валковський, Владислав Віталійович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження сучасного управління витратами підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти суті витрат підприємства та їх класифікацію. ...
 • Самойленко, Аліна Олександрівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до уточнення управління конкурентоспроможності підприємства. Визначена ефективність ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account