Browsing 2019 р. by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бондаренко, Т. М. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В роботі розкриваються сутність поняття «мотивація» та «генезис» мотиваційної теорії, основні категорії теорії мотивації трудової діяльності, зарубіжний досвід мотивації праці. Проведено аналіз організаційно-правових аспектів ...
 • Ішмурадов, Шовкат (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ТОВ ТОВ «Грисар-Агро» Новопсковського району Луганської області розглянуто тему «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ». Проаналізовано ...
 • Бабаєва, Зульфія (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі СФГ «Крот» Старобільського району Луганської області розглянуто тему «Організація управління молочним скотарством у сільськогосподарському підприємстві». Проаналізовано фінансово-господарську ...
 • Медведєва, М. І. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В роботі розкриваються теоретичні засади підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортних підприємств, зокрема економічна суть і загальна методологія визначення ефективності діяльності транспортних ...
 • Хмильовська, Тетяна Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі розглянуто питання формування ефективної системи стратегічного планування розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема, розглянуто теоретико-правові основи формування ефективної системи стратегічного ...
 • Зелик, В. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні аспекти управління підприємством, функції системи управління та типи організаційних структур управління. Проведено аналіз ФГ «Земля і воля» та розроблені шляхи ...
 • Данічев, А. Ю. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті питання сучасних проблем та принципи вдосконалення мотиваційного механізму підприємства, а також особливості його формування у аграрному підприємстві. Досліджені системи управління ...
 • Анісімова, В. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні засади інноваційної політики банківських установ, зокрема сутність та специфіку інноваційної політики сучасного банку, розвиток інноваційної політики банківських установ, ...
 • Патлаха, Наталія Сергіївна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У дипломній роботі на прикладі ТОВ „Агропродсервіс” Новопсковського району Луганської області розглянуто тему «Управління витратами аграрного підприємства». За допомогою показників фінансової стійкості, платоспроможності, ...
 • Валковський, Владислав Віталійович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження сучасного управління витратами підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти суті витрат підприємства та їх класифікацію. ...
 • Сухіна, Ольга Володимирівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі викладені результати дослідження управління витратами та сучасні тенденції розвитку молочного скотарства. Розкрито сутність та класифікацію витрат на виробництво, визначені особливості формування витрат на ...
 • Ткаченко, Я. О. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління збутовою діяльністю фермерського господарства, узагальнені аспекти збутової діяльності. Проведено аналіз ФГ Богданов В.А та характеристика каналів ...
 • Самойленко, Аліна Олександрівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до уточнення управління конкурентоспроможності підприємства. Визначена ефективність ...
 • Кривонос, Д. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі визначено основні напрями та інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розроблено систему заходів, необхідних для підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах, ...
 • Губаренко, Олександр Євгенович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі досліджено теоретичні засади управління маркетинговой інновацієй. Проаналізовано чинники маркетингового середи. Розроблено методику оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських ...
 • Коротун, О. В. (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, зокрема принципи формування розвитку системи агромаркетинга, стратегічне планування та оцінка зовнішнього ...
 • Галатенко, Іван Олексійович (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  В дипломній роботі викладено основні засади формування маркетингової стратегії підприємства, особливості її формування. Досліджено маркетингову діяльність ДП «Хлібокомбінат» Марківського РСТ, проведено аналіз існуючих ...
 • Мороз, Анна Петрівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління оборотним капіталом підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до визначення поняття та економічної сутності оборотного капіталу, системи управління ...
 • Золотухіна, Марина Олегівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У роботі розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти управління оборотними активами підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до уточнення управління відтворенням оборотних активів підприємства. Визначена ...
 • Харламова, Галина Леонідівна (Луганський національний аграрний університет, 2019)
  У кваліфікаційній роботі на прикладі ТОВ «Востоксервістрансгруп» м. Харків розглянуто тему «УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ». Проаналі-зовано фінансово-господарську діяльність ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account