DSpace Repository

Browsing Наукові статті у фахових виданнях України by Issue Date

Browsing Наукові статті у фахових виданнях України by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Мічківський, Сергій Миколайович; Палкін, І. Г. (Донецький національний університет, 2007)
 • Пархоменко, Людмила Іванівна; Ховяков, Ю. О. (Полтавська державна аграрна академія, 2008)
  Проведено клінічне дослідження та відбір патологічного матеріалу від домашньої пти-ці приватних господарств Луганської облас-ті з використанням стабілізувального сере-довища з ефективною комбінацією антибіо-тиків. Встановлена ...
 • Орлова-Курилова, Ольга Володимирівна; Родіонова, Т. О. (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010)
  У статті проаналізовано окремі аспекти визнання еквівалентності освіти, отриманої за кордоном, стосовно української фахової підготовки іноземних громадян, розглянуто деякі проблеми продовження навчання студентами-іноземцями ...
 • Линник, В. С.; Пархоменко, Людмила Іванівна; Аль Нурі, Ахмед; Панасенко, А. І.; Парченко, В. В.; Каплаушенко, А. Г. (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 2011)
  Синтетические производные 1,2,4 – триазола (морфолиний 2- (5- ( 4 пиридил)- 4- (2 метоксифенил) -1,2,4-триазол-3 илтио ) ацетат и пиперидиний 2- (5- ( пиридил - 4 ил )-1,2,4 – триазол -3-илтио) ацетат обуславливают ...
 • Мічківський, Сергій Миколайович; Прігунов, Олексій Володимирович (Одеський політехнічний університет, 2011)
  Розглядається білінгова система як інструмент вирішення задач автоматизації процесу обліку та аналізу реалізації послуг водопостачання й водовідведення. Наведені основні блоки білінгової системи, її функції та властивості, ...
 • Толстих, В. К.; Мічківський, Сергій Миколайович; Кисельова, Л. М. (2012)
  В статье обсуждаются вопросы создания образовательной сети на основе единой регистрационной базы данных (ЕРБД) школьников и абитуриентов. Главное внимание уделяется моделированию ЕРБД как основы такой сети. Представлены ...
 • Прокопенко, Олексій Володимирович (Київський університет туризму, економіки і права, 2014)
  В статті досліджується проблема співвідношення феномена ресентимента і людинолюбства, представлені в концепції М.Шелера. Виявлені пункти відповідності і відмінності між позиціями Ф.Ніцше і Шелера. Аргументація останнього ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович (Українська Асоціація релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2015)
  У статті на конкретних фактах показано, яким гонінням сепаратистів і з якою мотивацією піддаються на теренах Донбасу віряни протестантських спільнот, Церков Київського Патріархату, Греко-Католицької та Римо-Католицької. ...
 • Шабля, Володимир Петрович; Осипенко, Т. Л.; Адміна, Н. Г.; Панченко, О. М.; Ковтун, С. Б. (Сумський національний аграрний університет, 2015)
  Викладено результати досліджень щодо впливу погодних умов на продуктивність корів у теплий період року. З’ясовано механізми та закономірності цього впливу. Виявлено, що у теплий період року найпроблемнішими з точки зору ...
 • Васюренко, Лариса Валентинівна; Кривошеєва, Віталіна Віталіївна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2015)
  У статтi розглянyто питання ролi маркетингової дiяль-нiстю на пiдприємствах АПК. Визначено основнi фyнкцiї, завдання та проблеми сyчасного агромаркетингy, його вплив на загальнy го-сподарськy дiяльнiсть сiльськогосподарських ...
 • Нігматова, Олена Станіславівна (Ужгородський національний університет, 2015)
  У роботі розглядається проблема визначення вартості бренду. Актуалізується питання про визначення вартості бренду як одного з основних інструментів управління підприємствами органічної сільськогосподарської продукції. ...
 • Нігматова, Олена Станіславівна (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, 2015)
  В статье актуализируется вопрос взаимодействия экологоориенируемого агробизнеса и потребителей, в процессе которого потребители трудятся, производя и воспроизводя стоимость бренда. Разбираются основные концепции ...
 • Бондарєва, Ю. Г.; Наголюк, Олена Євгенівна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2015)
  У статті розглянуто сучасний етап розвитку аграрного сектору економіки та основ формування системи агромаркетингу, концептуальних положень ринкових стратегій аграрних підприємств, механізмів їх практичного функціонування ...
 • Воронова, Н. С.; Прокопенко, Олексій Володимирович (2015)
  Стаття присвячена з’ясуванню специфіки філософії симфонізму української музики. На прикладі творчих доробок вітчизняних композиторів показано, що концептуальним виміром є особлива відкритість, яка зумовлює синтез із ...
 • Проскурнін, Олег Аскольдович; Кирпичова, Ірина Валентинівна; Смирнова, С. А. (НПП ЧП «Технологический Центр», 2016)
  Обосновывается невозможность осуществления бассейнового принципа расчета допустимых сбросов сточных вод в водотоки в границах административных областей Украины. Предлагается разбиение бассейна реки на локальные участки, ...
 • Проскурнін, Олег Аскольдович; Кирпичова, Ірина Валентинівна; Смирнова, С. А. (НПП ЧП «Технологический Центр», Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, 2016)
  Обосновывается невозможность осуществления бассейнового принципа расчёта допустимых сбросов сточных вод в водотоки в границах административных областей Украины. Предлагается разбиение бассейна реки на локальные участки, ...
 • Карпіцький, Миколай Миколайович; Карпіцький, Миколай Миколайович (Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту археології НАН України, 2016)
  В статье рассматривается деятельность пятидесятнических церквей в городе Славянске в военное время 2014-2015 годов и преследование пятидесятников со стороны сепаратистов. Рассматривается протестантская этика труда в понимании ...
 • Родіонова, Катерина Олександрівна (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», 2016)
  Дана стаття є оглядовою та присвячена проблематиці виробничої санітарії, як основної ланки в системі управління безпечністю харчових продуктів на м’ясопереробних підприємствах. У статті наведено повний аналіз механізму та ...
 • Родіонова, Катерина Олександрівна; Палій, Анатолій Павлович (ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», 2016)
  Bacteriological researches are found ongoing increase of a total number of microorganisms (TNM) in premises during the working day. Air disinfection in premises amounted 98–100% after use of UV radiation. Use of arrangement ...
 • Палій, Анатолій Павлович; Родіонова, Катерина Олександрівна; Палій, Андрій Павлович (Сумський національний аграрний університет, 2016)
  Найпростішим та найбільш ефективним і дешевим заходом попередження розповсюдження більшості інфекційних хвороб працівниками тваринницької галузі є гігієна рук. На сьогоднішній день серед антисептиків для дезінфекції рук ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account