Підручники

 

Recent Submissions

 • Борисова, Ольга Василівна; Климов, Анатолій Олексійович (Луганський національний аграрний університет, 2018)
 • Борисова, Ольга Василівна; Климов, Анатолій Олексійович (Луганський національний аграрний університет, 2018)
 • Борисова, Ольга Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2017)
 • Борисова, Ольга Василівна (Луганський національний аграрний університет, 2017)
 • Мартинець, Лілія Асхатівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019)
  Опорний конспект лекцій містить матеріали, які розкривають теоретичні основи системного підходу, сутність понять «система», «системний аналіз», «системний підхід», «елемент системи» тощо. Розглядаються питання підготовки, ...
 • Мартинець, Лілія Асхатівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019)
  Опорний конспект лекцій містить матеріали, які розкривають теоретичний доробок педагогіки вищої школи з підходами до організації та здійснення освітнього процесу у закладі вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, слухачів ...
 • Кислюк, Любов Вікторівна (Луганський національний аграрний університет, 2020)
  Пропонований конспект лекцій містить короткий виклад навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг». Конспект лекцій розрахований на студентів економічний спеціальностей.
 • Матичак, Петро Петрович; Бережна, Юлія Геннадіївна (Луганський національний аграрний університет, 2018)
  Призначено для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітнім рівнем «магістр» денної та заочної форми навчання.